top of page

Zajęcia dydaktyczne

 

Działania zawarte w scenariuszach dostosowują do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci,

ich zainteresowań oraz pasji, aby po każdym działaniu dzieci miały rozbudzoną 

ciekawość poznawczą, poczucie sukcesu i niedosyt wynikający z zakończenia zajęć. 

 

 

Podczas swojej pracy nauczyciele stosują liczne metody twórcze i aktywizujące oraz metody klasyczne oparte na samodzielnym działaniu dziecka. Zajęcia planowane są tak, aby stymulowane były wszystkie zmysły. Stosowane są liczne bodźce pobudzające do działania, wywołujące zaangażowanie

i utrzymujące ciekawość dziecka na wysokim poziomie przez cały czas trwania zajęć. 

 

Zajęcia zawsze przyjmują formę fabularyzowanej zabawy, która jak każda bajka ma początek (zawiązaną intrygę uruchamiającą zaangażowanie i motywację dzieci do działania), rozwinięcie

(bajkę, którą tworzą dzieci rozwiązując problem pojawiającej się postaci, wykonując przy tym aktywizujące zadania dostosowane do indywidualnych możliwości rozwojowych

(co wzmacnia poczucie sukcesu z wykonanego działania) oraz zakończenie

(wyciąganie wniosków, podsumowanie pracy i zakończenie intrygi).

 

Dzięki takiej formie zajęć dzieci rozwijają komptencje 

czytelnicze, matematyczne, przyrodnicze, artystyczne 

i ruchowe w tempie, którego dorośli nie są 

w stanie sobie wyobrazić.

 

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

odbywają się codziennie
we wszystkich grupach wiekowych. 

Opracowują twórcze, aktywizujące

i fabularyzowane scenariusze zajęć dziennych,

w które wplatają wielozmysłowe oddziaływania, aktywizujące zmysł smaku, dotyku, węchu,

wzroku i słuchu oraz elementy zabawowe, wzmacniające pozytywne emocje niezbędne

w procesie percepcji. 

bottom of page