top of page

Wg badań w krajach rozwiniętych stale pojawia się ten sam wniosek, dotyczący sukcesu życiowego.

Podstawa to rozwój potencjału intelektualnego i fizycznego w wieku dziecięcym. Ta idea przyświeca nam

od założenia naszego prywatnego przedszkola w Opolu. Dlatego też stworzyliśmy odpowiednie warunki lokalowe, sprzętowe i kadrowe, aby maluchy zamieszkujące Opole miały szansę jak najlepszego rozwoju. Jako przedszkole niepubliczne tworzymy elastyczny program zajęć adekwatny do możliwości i zdolności dzieci.

 

Nasze prywatne przedszkole nie jest „punktem opieki”. To bogata przestrzeń rozwoju poprzez zabawę,

edukację i interakcję. Będąc palcówką prywatną, działamy komercyjnie, ponieważ dzieci to inwestycja w ich,

a poniekąd i Państwa przyszłość. Wierzymy, że dzięki nam Opole to także dobre miejsce na start.

 

 

 

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

 

Wpisowe (opłata jednorazowa przy zapisie dziecka) - 450 zł 

 

  • Czesne za przedszkole - 1150 zł 

  • Stawka żywieniowa - 16 zł 

  • Inne koszty: wyprawka 380 zł (opłata roczna płatna we wrześniu w danym roku szkolnym),

opłata na cele artystyczne 240 zł (opłata roczna płatna w marcu w danym roku szkolnym)

  • Opłata dobrowolne: ubezpieczenie dziecka na rok szkolny, Mikołaj itp. 

 

Opłaty dokonywane są przelewem bankowym na numer konta: 

 

86 1050 1504 1000 0005 0045 6348

BANK  ŚLĄSKI  I oddział w Opolu

Opłaty

bottom of page