top of page

Procedury

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z ODBIERANIEM DZIECKA

Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW ROZWIEDZIONYCH, ŻYJĄCYCH W SEPARACJI

LUB WOLNYM ZWIĄZKU

Procedura zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa

w czasie zajęć dodatkowych w Niepublicznym Przedszkolu Artystycznym i Językowym

„Przed-Szkółka” 

Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa dziecka

w Niepublicznym Przedszkolu

Artystycznym i Językowym „Przed-Szkółka”

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA

I ODBIERANIA DZIECI

Z NIEPUBLICZNEGO PREDSZKOLA

ARTYSTYCZNEGO I JĘZYKOWEGO „PRZED-SZKÓŁKA”

Procedura postępowania w razie wypadku dziecka

Procedura wyjść na plac zabaw i ogród przedszkolny

Procedura wyjśc na teren siłowni zewnętrznej

Regulamin spacerów i wycieczek przedszkola

Procedura w przypadku stwierdzenia wszawicy
u dziecka

Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci 4parents

bottom of page