Procedury

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z ODBIERANIEM DZIECKA

Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW ROZWIEDZIONYCH, ŻYJĄCYCH W SEPARACJI

LUB WOLNYM ZWIĄZKU

Procedura zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa

w czasie zajęć dodatkowych w Niepublicznym Przedszkolu Artystycznym i Językowym

„Przed-Szkółka” 

Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa dziecka

w Niepublicznym Przedszkolu

Artystycznym i Językowym „Przed-Szkółka”

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA

I ODBIERANIA DZIECI

Z NIEPUBLICZNEGO PREDSZKOLA

ARTYSTYCZNEGO I JĘZYKOWEGO „PRZED-SZKÓŁKA”

Procedura postępowania w razie wypadku dziecka

Procedura wyjść na plac zabaw i ogród przedszkolny

Procedura wyjśc na teren siłowni zewnętrznej

Regulamin spacerów i wycieczek przedszkola

Niepubliczne Przedszkole Artystyczne i Językowe "Przed-szkółka"

ul. Grunwaldzka 29, 45-054 Opole

Niepubliczne Przedszkole Artystyczne i Językowe "Przed-szkółka"

ul. Grunwaldzka 29, 45-054 Opole

Dwujęzyczny Żłobek Artystyczny i Naukowy "Tuptuś Odkrywca"

ul. O.J.Czaplaka 1B 45-055 Opole

tel.: 77 453 98 70

 kom.: 792 222 198

czynny w godzinach

06:00 -18:00

Pon - Pt.