top of page

Galeria plastyczna

Warsztaty plastyczne odbywają się

przynajmniej 2 razy w tygodniu.  

Podczas zajęć rozwijana jest aktywność

i umiejętności plastyczne dzieci.

Plan zajęć opiera się na tzw. zabawie w artystę, traktując ją jako jedną z form aktywności dziecięcej, oraz na tworzeniu interpretacji sztuki,

czyli tworzeniu nowej wizji artystycznej.

Dziecko uczy się wypowiadać myśli

i uczucia różnymi technikami plastycznymi. 

 Wrażliwość estetyczna i umiejętność wyrażania emocji, odbywa się za pomocą różnorodnych technik

i środków plastycznych: zabawy linią, plamą, kredą, kredkami, pastelami, łączenie różnych faktur, materiałów, tkanin, lepienie z plasteliny, modeliny, gliny, masy solnej, masy papierowej, wałkowanie, formowanie, wycinanie, klejenie, zabawy tekturą, gazetą to formy jedne z wielu. 

 

Przedszkolaki eksperymentują wodą, farbą, tkaniną, rysują na różnych płaszczyznach i formatach, doświadczają  kompozycji z różnorodnych materiałów, rzeźbią, dekorują, wycinają i łączą. Tworzą prace plastyczne inspirowane tekstem literackim, własnym doświadczeniem i obserwacją. Tworząc własne dzieła, poszukują i tworzą symbole, znaki i przenośnie. Wyobraźnia, poczucie humoru, dziecięce marzenia to wszystko, co można zobaczyć w setkach prac artystów przedszkolaków.

bottom of page