Zajęcia z zakresu edukacji informatycznej odbywają się kilka razy w tygodniu 

we wszystkich grupach wiekowych.

 

Autorski program edukacji informatycznej „Mały odkrywca - świat komputerów” opiera się

na podstawie programowej wychowania przedszkolnego i jest realizowany 

w dwóch obszarach edukacyjnych: poznawanie, rozumienie siebie i świata

oraz nabywanie umiejętności poprzez działanie.

 

Otwarty charakter podstawy programowej daje możliwość skonstruowania programu tak,

aby wspomagał, ułatwiał i uatrakcyjniał proces nauczania i wychowania w przedszkolu.

 

Możliwość samodzielnego sterowania własną nauką i samodzielnego wypracowania efektów automatycznie wzmacnia w dziecku poczucie własnej wartości. 

 

Coraz to bardziej atrakcyjne programy multimedialne sprawiają, że szybciej, łatwiej 

i z większym zaangażowaniem  poznają rzeczywistość i doskonalą takie umiejętności jak pamięć, koncentrację, uwagę, rozumienie pojęć matematyczny, kształcenie i doskonalenie umiejętności czytelniczych, a to sprawia, że szybciej i śmielej mogą wkroczyć w nowoczesną Europę.

 

Dzieci uwielbiają zajęcia komputerowe.  Są najszczęśliwsze kiedy wchodzą do Pracowni. 

Tu wzmacnia się ich poczucie wartości, kiedy mają świadomość „Ja zrobiłem to sam, ja potrafię”. 

 

 

  

Komputerowy świat