top of page

Zajęcia z zakresu edukacji informatycznej odbywają się kilka razy w tygodniu 

we wszystkich grupach wiekowych.

 

Autorski program edukacji informatycznej „Mały odkrywca - świat komputerów” opiera się

na podstawie programowej wychowania przedszkolnego i jest realizowany 

w dwóch obszarach edukacyjnych: poznawanie, rozumienie siebie i świata

oraz nabywanie umiejętności poprzez działanie.

 

Otwarty charakter podstawy programowej daje możliwość skonstruowania programu tak,

aby wspomagał, ułatwiał i uatrakcyjniał proces nauczania i wychowania w przedszkolu.

 

Możliwość samodzielnego sterowania własną nauką i samodzielnego wypracowania efektów automatycznie wzmacnia w dziecku poczucie własnej wartości. 

 

Coraz to bardziej atrakcyjne programy multimedialne sprawiają, że szybciej, łatwiej 

i z większym zaangażowaniem  poznają rzeczywistość i doskonalą takie umiejętności jak pamięć, koncentrację, uwagę, rozumienie pojęć matematyczny, kształcenie i doskonalenie umiejętności czytelniczych, a to sprawia, że szybciej i śmielej mogą wkroczyć w nowoczesną Europę.

 

Dzieci uwielbiają zajęcia komputerowe.  Są najszczęśliwsze kiedy wchodzą do Pracowni. 

Tu wzmacnia się ich poczucie wartości, kiedy mają świadomość „Ja zrobiłem to sam, ja potrafię”. 

 

 

Komputerowy świat

bottom of page