Nauczyciele specjaliści

Anna Myczewska - Steciak

- język angielski

Aleksandra Żerek

- choreografia i taniec

Mariusz Duda

- rytmika

- muzyczna oprawa spektakli teatralnych

Marcin Różański

- zabawy komupterowe

Sylwia Gałuska

- zajęcia rewalidacyjne 

Anna Kubiak

- Muzyk

Ekaterina Shlaeva

- choreografia i taniec

Magdalena Alenowicz

- Psycholog

Niepubliczne Przedszkole Artystyczne i Językowe "Przed-szkółka"

ul. Grunwaldzka 29, 45-054 Opole

Niepubliczne Przedszkole Artystyczne i Językowe "Przed-szkółka"

ul. Grunwaldzka 29, 45-054 Opole

Dwujęzyczny Żłobek Artystyczny i Naukowy "Tuptuś Odkrywca"

ul. O.J.Czaplaka 1B 45-055 Opole

tel.: 77 453 98 70

 kom.: 792 222 198

czynny w godzinach

06:00 -18:00

Pon - Pt.