top of page

Akademia czytania i pamięci

Czytanie to proces skomplikowany

i długotrwały, to sztuka która wymaga codziennych ćwiczeń na wielu płaszczyznach.

Mając to na uwadze, zajęcia czytelnicze
w Naszym Przedszkolu łączą ruch, dobrą zabawę i nowoczesne technologie.

Dzięki różnorodności zadań i radosnej systematyczności nauka czytania

jest przyjemna i miła, a dzieci czekają

na zajęcia każdego dnia.  

Wszystkie dzieci w przedszkolu uczestniczą w projekcie dotyczącym kształtowania

kompetencji czytelniczych i intelektualnych poprzez realizację programu 

„Akademia Czytania i Pamięci” oraz „W Krainie Baśni”. 

Zajęcia odbywają się kilka razy w tygodniu.

 

Dzieci rozwijają  się poprzez zabawy, gry i działania twórcze w oparciu

o sojusz metod Arciszewskiej oraz metody Glena Domana i Rocławskiego. 

 

Celem jest, by  nauczyły się czytać tak naturalnie, jak uczą się mówić – bez wysiłku.

Wykorzystywanie twórczych, aktywizujących metod zmienia opanowywanie

umiejętności czytelniczych we wspaniałą i fantastyczną zabawę. 

 

Od momentu, gdy dziecko zaczyna czytać i sprawia mu to radość, tempo rozwoju

nabiera niesamowitego przyśpieszenia. Dzieci poprzez zabawę poznają literki, 

kształtują umiejętności syntezy i analizy wyrazów, doskonalą umiejętności czytania globalnego

i sylabowego, poznają świat samogłosek i spółgłosek, skracają czas fiksacji oka – co przyspiesza proces szybkiego czytania w przyszłości i co najważniejsze rozbudzają zainteresowania czytelnicze.  

Poprzez gry, zabawy i konkursy rozwijają  nie tylko kompetencje czytelnicze,

ale także pamięć i koncentracja.

 

Wiek przedszkolny odgrywa ważną rolę w całym rozwoju pamięci człowieka. Pojemność pamięci

u dziecka w tym okresie powiększa się szybko, związana jest ona w dużej mierze z działalnością dziecka; najwięcej nowych faktów i słów zapamiętuje ono w zabawie. Początkowo pamięć

ma charakter mimowolny, zaś pamięć dowolna zaczyna się dopiero rozwijać. 

 

Podczas zajęć Akademii Czytania i Pamięci dzieci poznają wiele mnemotechnik

oraz ćwiczeń zwiększajacych koncentrację, dzięki czemu są w stanie

 szybko zapamietywać i przyswajać wiedzę.

bottom of page