top of page

Look at the birdie on the top right. OK there's no birdie but that bar is where you can:
1. Preview how your site will look online.
2. Save (we recommend you do this regularly, even at the risk of sounding like your Mom.)
3. Publish your site online when you're ready.
4. Access our help center anytime.

Nasza oferta

Dzięki szerokiej ofercie zajęć dzieci w naszym przedszkolu nabywają wiadomości i umiejętności wykraczające

poza wymagania określone w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, ze szczególnym

uwzględnieniem kompetencji czytelniczych, matematycznych, teatralnych, poznawczych i społecznych.

Wynika to z wielości oddziaływań pedagogicznych, stymulujących harmonijny i wielostronny rozwój dzieci.

 

Nauczyciele w podejmowanych działaniach opierają się na celach

i założeniach wewnątrz przedszkolnych programów autorskich. W swoich działaniach wykorzystują

innowacyjne metody pedagogiczne i aktywizujące formy pracy, co sprzyja osiąganiu wysokich wyników dydaktycznych wychowanków. Pod tym względem jest to wyróżniając się placówka spośród  przedszkoli w Opolu.

 

Realizacji założonych celów sprzyja także bogate zaplecze materialne przedszkola (zakupione barwne i kolorowe pomoce dydaktyczne, rozbudowana biblioteka, audioteka i wideoteka pedagogiczna, rekwizyty do działań ruchowych (chusty animacyjne, tunele, wstążki, chusteczki, szarfy, piankowe koła, obręcze itp. – na wyposażeniu każdej sali), pacynki i zabawki edukacyjne z każdego obszaru aktywności dzieci) oraz zgromadzony samodzielnie przez nauczycieli bogaty warsztat pracy własnej (samodzielnie przygotowane pomoce dydaktyczne dostosowane 

do wieku i możliwości rozwojowych dzieci, albumy, czasopisma i materiały informacyjne, filmy itp.).

Na tak wyposażone przedszkole zasługuje Opole i jego najmłodsi mieszkańcy.

 

Założenia wynikające z podstawy programowej oraz zatwierdzonych przez Dyrektora przedszkola

i zgodnych ze specyfiką przedszkola autorskich programów dydaktyczno- wychowawczych: realizowane są

podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych, akademii czytania i pamięci, zabaw w Królestwie Matematyki, laboratorium sztuki, akademii informatycznej, zajęć z języka angielskiego i niemieckiego, zabaw plastycznych

i religii oraz podczas organizowanych projektów dodatkowych wynikających z potrzeb rozwojowych dzieci,

ich zainteresowań i pasji („Podróże po Europie”, „Moje miasto Opole” , „Mały odkrywca. Wyprawy

w przestrzeń kosmiczną.”, „W królestwie zwierząt”, „Mały Paleontolog", "Starożytne cywilizacje" itp.).

 

W codziennej pracy z grupą nauczyciele przedszkola wspierają rozwój mowy, sprawności manualnej, myślenia, procesów poznawczych, kompetencji czytelniczych, matematycznych i artystycznych wychowanków.

Opracowują twórcze i aktywizujące plany pracy oraz fabularyzowane scenariusze zajęć dziennych, w które wplatają wielozmysłowe oddziaływania, aktywizujące zmysł smaku, dotyku, węchu, wzroku i słuchu oraz elementy zabawowe, wzmacniające pozytywne emocje niezbędne w procesie percepcji. Działania zawarte w scenariuszach dostosowują

do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, ich zainteresowań oraz pasji, aby po każdym działaniu dzieci miały rozbudzoną ciekawość poznawczą, poczucie sukcesu i niedosyt wynikający z zakończenia zajęć. Niejednokrotnie

po zakończeniu działania możemy usłyszeć: „to już koniec?”, „możemy to zrobić jeszcze raz?”, „ale było fajnie!”. Dzieci wymagające dodatkowego wspomagania, uczestniczą m.in. w zajęciach logopedycznych

i indywidualnej pracy z nauczycielem, natomiast dzieci zdolne otrzymują dodatkowe zadania (na ich poziomie umiejętności),aby nie ogarnęło ich poczucie znudzenia i braku zaangażowania. Przykładamy wiele starań, 

aby program zajęć przedszkola gwarantował optymalne możliwości rozwoju dzieciom

o różnym potencjale i zdolnościach. Dzięki temu Państwa dzieci – przyszłość Opola –

będę jak najlepiej przygotowane do zainicjowania nauki szkolnej. 

bottom of page