top of page

Akademia małego odkrywcy

Naturalną metodą poznawczą stosowaną przez dzieci w wieku przedszkolnym jest aktywność badawcza. To dzięki niej poznaje on otaczającą go rzeczywistość, wnika w głąb rzeczy, zjawisk,

stosunków społecznych i buduje swój obraz świata.

 

Dziecko uczy się przede wszystkim poprzez bezpośredni kontakt z interesującym go obiektem.

Ogląda go, bada, czasami polisensorycznie, rozkłada na części, sprawdza jak się zachowuje w obecności różnych zmiennych, a to wszystko po to, by odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania: dlaczego,

po co, ile, w jaki sposób, co będzie gdy itd. I to właśnie pytania u zdrowo rozwijającego się dziecka,

nie stłumionego w swych badawczych poczynaniach są odzwierciedleniem jego dziecięcego

zapału poznawczego i dążenia do sprawdzenia jak jest. 

 

 

Aktywność badawcza występuje w dwóch postaciach. Pierwsza to samodzielne odkrywanie.

Dziecko ma tu pełną swobodę działania, samo wyznacza sobie tempo i czas pracy, ale jednocześnie

jest to uczenie się drogą prób i błędów, w którym narażone jest ono na wiele trudności i porażek. Drugi sposób odbywa się pod kierunkiem nauczyciela. Nauczyciel zajmuje tu rolę inicjatora sytuacji, prowokuje do stawiania pytań, udostępnia stosowne metody i pomoce badawcze,

ukierunkowuje go podczas badań i eksperymentowania.

 

Zajęcia Akademii Małego Naukowa oparte są o metody czynne i poszukujące. Dominuje w nich, zatem uczenie się przez działania i odkrywanie. W ramach tych zajęć organizowane są liczne projekty edukacyjne, które mają charakter twórczych, naukowych i badawczych zabaw. 

 

Realizowane projekty wynikają zawsze z zianteresowań i ciekawości poznawczej przedszkolaków

i często są połączone z wycieczkami edukacyjnymi do Planetarium, Palmiarni, Zoo

lub z udziałem w wykłądach i zajęciach laboratoryjnych Uczelni Wyższych.

 

W ramach Akademii Małego Naukowca realizowane są między innymi projekty:

 „Bursztynowe zagadki”, „Mały fotograf”,„Od ziarenka do bochenka”, „Mały Mikrobiolog”, „Paleontolodzy”, „Odkrywamy kosmos”, „W świecie tropikalnych roślin i zwierząt”, 

„Magiczne instrumenty”, „Starożytne cywilizacje”, „Wulkany”, „Mały botanik”, „Jestem Eko” itp.

 

 

Podczas takich działań dzieci mają możliowść poznawania i badania rzeczywistości

w sposób bezpośredni, empiryczny. Dzięki temu w miarę zdobywania doświadczeń, działania  podejmowane w czasie zabaw badawczych, są bardziej racjonalne, w efekcie szybciej

doprowadzają dziecko do rozwiązania napotkanego problemu.

 

 

 

bottom of page