top of page

Program MAGIC ENGLISH STORY

Magic English Story, to najbardziej efektywny program  rozwijania praktycznych umiejętności językowych

małego dziecka. Pracowaliśmy nad nim przez wiele  lat, Wykorzystujemy w nim przede wszystkim własne doświadczenia i rozwiązania, ale również opieramy się na wyjątkowo efektywnych programach światowej klasy pedagogów.

 

Obecnie możemy poszczyć się wyjątkowymi umiejętnościami naszych wychowanków.

To dlatego, z uwagi na niezwykłe rezultaty, specjalista i metodyk Naszej placówki Małgorzata Stachańczyk,

została zaproszona jako ekspert do programu Dwujęzyczne Opole. To właśnie podopieczni Pani Małgosi,

zdobyli Główną nagrodę za kompetencje językowe. To Ona inspiruje i roztacza metodyczną opiekę nad Naszymi specjalistami, którzy z ogromnym sercem i pasją kontynuują realizację programu nauczania języka angielskiego
i osiągają w pracy z dziećmi cudowne wyniki. Język angielski stanowi w dzisiejszych czasach jeden z priorytetowych obszarów edukacji, także tych najwcześniejszych. Dowiedziono bowiem, że uczenie się języka obcego

od najmłodszych lat daje wspaniałe efekty - dzieci rozwijają pamięć, rewelacyjnie naśladują właściwy akcent

i intonację, w sposób naturalny badając i doświadczając drugiego języka.

Dlatego też warto inwestować w naukę języka angielskiego już od najmłodszych lat.

 

W naszym przedszkolu mamy niezwykle bogaty arsenał doświadczeń w towarzyszeniu dzieciom w drodze do językowych sukcesów. Na bazie naszej wieloletniej praktyki powstał program, który łącząc najbardziej efektywne metody nauczania, stworzył nam ogromne możliwości rozwijania kompetencji językowych u naszych podopiecznych. Zajęcia prowadzimy poprzez fabularyzowane zabawy, dzięki czemu dzieci uczestniczą w nich z radością i ogromnym zaangażowaniem. Zabawa, to w istocie najskuteczniejsza forma nauki i dlatego to właśnie na niej opieramy nasze działania. Są one pełne fascynujących przygód, zapadających w pamięć piosenek i rymowanek, historyjek obrazkowych, elementów dramy,

zabaw wykorzystujących metodę reagowania całym ciałem i wielozmysłowego doświadczania. Dzieci są tu aktywnymi uczestnikami, dzięki czemu jeszcze intensywniej się rozwijają. Wiemy, jak istotną rolę odgrywa zanurzanie dzieci
w języku, dlatego też język angielski towarzyszy im w trakcie codziennych czynności takich, jak zabawy, spacery
czy posiłki. Nieustanie rozszerzamy zakres odziaływania. Obecnie zajęcia plastyczne, teatralne i muzyczne

w grupach starszych  również prowadzimy w języku angielskim. Dzięki tym formom, dzieci mogą w całkowicie

naturalny sposób poznawać w języku angielskim otaczający je świat. Wszystkie dzieci kochają się bawić,

a atmosfera zabawy sprzyja przyswajaniu wiedzy.

Wspaniałe efekty potwierdzają, że obrany przez nas kierunek jest właściwy, a zajęcia pokazowe niezmiennie zachwycają rodziców i imponują bogatym zasobem słownictwa dzieci oraz fantastycznym poziomem rozumienia ze słuchu.(sprawdzajcie nas i obserwujcie, bo nieustanie dzielimy się efektami na Naszych stronach. )

 

Osiągnięcia:

Dziecko:

-     posiada czynną znajomość słownictwa z ponad 20 zakresów tematycznych,

-     posiada bierną znajomość kilkuset słów i wyrażeń,

-     operuje wieloma zwrotami i wyrażeniami, właściwe stosując je w kontekście,

-     rozumie polecenia w języku angielskim i potrafi na nie właściwie zareagować,

-     nawiązuje komunikację w języku angielskim,

-     potrafi się przedstawić oraz opowiedzieć o sobie i swoich upodobaniach,

-     rozumie wiele podstawowych pytań i potrafi na nie odpowiedzieć,

-     rozumie historyjki obrazkowe, potrafi reagować na pojawiające się w ich trakcie pytania,

-     odgaduje zagadki w języku angielskim,

-     zna elementy kultury krajów angielskiego obszaru językowego,

-     śpiewa różnorodne piosenki w języku angielskim,

-     jest zaangażowane i otwarte,

-     z radością uczestniczy w zajęciach językowych,

-     prezentuje bardzo wysoki poziom rozumienia ze słuchu,

-     jest tolerancyjne i otwarte na inną kulturę oraz ciekawe świata.

bottom of page