top of page

 Warsztaty plastyczne pod kierunkiem artysty plastyka odbywają się 2 razy w tygodniu.  

 

Podczas zajęć rozwijana jest aktywność i umiejętności plastyczne dzieci.

Plan zajęć opiera się na tzw. zabawie w artystę, traktując ją jako jedną z form aktywności 

dziecięcej, oraz na tworzeniu interpretacji sztuki, czyli tworzeniu nowej wizji artystycznej. 

 

Dziecko uczy się wypowiadać myśli i uczucia różnymi technikami plastycznymi. Wrażliwość estetyczna

i umiejętność wyrażania emocji, odbywa się za pomocą różnorodnych technik i środków plastycznych: zabawy linią, plamą, kredą, kredkami, pastelami, łączenie różnych faktur, materiałów, tkanin, lepienie z plasteliny, modeliny, gliny, masy solnej, masy papierowej, wałkowanie, formowanie, wycinanie, 

klejenie, zabawy tekturą, gazetą to formy jedne z wielu. Przedszkolaki eksperymentują wodą,

farbą, tkaniną, rysują na różnych płaszczyznach i formatach, doświadczają kompozycji

z różnorodnych materiałów, rzeźbią, dekorują, wycinają i łączą. Tworzą prace plastyczne

inspirowane tekstem literackim, własnym doświadczeniem i obserwacją. 

 

Tworząc własne dzieła, poszukują i tworzą symbole, znaki i przenośnie. Wyobraźnia, poczucie humoru, dziecięce marzenia to wszystko, co można zobaczyć w setkach prac artystów przedszkolaków.

 

Zabawy plastyczne

bottom of page