top of page

Laboratorium sztuki jest realizowane codziennie we wszystkich grupach wiekowych.  

Zajęcia te zostały oparte o program własny

„W Krainie Wyobraźni”. Pozwalają na połączenie wszystkich typów ekspresji dziecięcej (słownej, muzycznej, ruchowej) a efekty tej pracy prezentowane są na scenie Teatru Eko-studio 
w Opolu podczas Jesiennych
i Wiosennych Konfrontacji Teatralnych. Zimą natomiast przygotowywane są Świąteczne Inscenizacje, pomyślane jako rodzinne spotkania w przedszkolu. 

Inscenizacje teatralne są istotną częścią naszego życia przedszkolnego i niezwykłym pomostem między dziecięcym działaniem a literaturą piękną. Okres poprzedzający prezentację w teatrze

obfituje w codzienny kontakt ze sztuką poprzez uczestnictwo w próbach generalnych. 

Przedstawienia i próby do inscenizacji, są ważnym elementem w kształtowaniu

odporności emocjonalnej, wiary we własne siły, odporności psychicznej,

a także niezwykłą formą wychowania przez sztukę. 

 

Prezentacje sceniczne są ogromnym przedsięwzięciem i projektem artystycznym,

są żywym dowodem wypracowania u dzieci niezwykłych umiejętności w wielu obszarach 

aktywności. Dzieci odtwarzają ruch sceniczny i układy choreograficzne, mają świetnie wykształconą pamięć i uwagę, potrafią interpretować słowem i gestem. Potrafią wyrażać emocje, są odważne, śmiałe i pełne radości. Doskonale odnajdują się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała, są aktywne

i twórcze, są spontaniczne, potrafią wyrażać całą gamę uczuć, potrafią współdziałać 

w zespole, grają na instrumentach, śpiewają i tańczą. 

 

Kontakt ze sztuką i działaniem twórczym to również niezwykłe warsztaty taneczne,

podczas któych dzieci mają możliwość wykazania się własną inwencją i swobodą ekspresji. 

 

Zajęcia prowadzone są tak, by pobudzić nie tylko ciało, ale także wyobraźnię i umysł.

Każde działanie dostosowane jest do możliwości i umiejętności dzieci, bo to warunek, który musi

być spełniony, aby wysiłek fizyczny dostarczał wiele radości i powodował dobre samopoczucie. 

 

  Ruch twórczy jest w Przed-Szkółce istotnym elementem rozwoju inteligencji emocjonalnej

i elementem terapii, ponieważ znosi napięcie mięśniowe, emocjonalne, daje poczucie odprężenia

i uczy radzenia sobie ze stresem. Zajęcia prowadzone są wieloaspektowo, dzięki czemu 

udaje się wykształcić wysokie umiejętności taneczno – ruchowe. 

 

W ramach Laboratorium Sztuki odbywają się również warsztaty wokalne, podczas których dzieci kształtują umiejętności zarówno zespołowo, jak i indywidualnie. Pod wpływem intensywnych prób
i podjętych działań zostają wykształcone wysokie umiejętności u dzieci, co pozwala 

na nagranie piosenek w studio nagrań oraz upublicznienie i wykorzystanie przez Radio Opole.

 

Laboratorium sztuki

bottom of page