top of page

Urodziny literek

Wszystkie dzieci w przedszkolu uczestniczą
w projekcie dotyczącym kształtowania kompetencji czytelniczych i intelektualnych poprzez realizację programu  
„Akademia Czytania i Pamięci”.

Dzieci rozwijają  się poprzez zabawy,
gry i działania twórcze 
w oparciu o sojusz metod Arciszewskiej oraz metody Glena Domana
i Rocławskiego.   

Celem jest, by  nauczyły się czytać tak naturalnie, jak uczą się mówić 

– bez wysiłku. Wykorzystywanie twórczych, aktywizujących metod zmienia opanowywanie

umiejętności czytelniczych we wspaniałą i fantastyczną zabawę.   

 

W ramach edukacji czytelniczej w grupie dzieci 4 i 5-letnich został wdrożony projekt „Urodziny Literek”, dzięki któremu dzieci poprzez zabawę poznają i utrwalają litery w kolejności alfabetycznej, wzbogacają zakres słownika czynnego i rozwijają mapę skojarzeń językowych głoska – słowo (o wyrazy będące nazwą prezentów dla literek przynoszonych przez dzieci we współpracy z rodzicami).

bottom of page