top of page

Twórcza inspiracja

inspirujemy, odkrywamy, eksperymentujemy

i rozwijamy talenty

Dwujęzyczny Żłobek Artystyczny i Naukowy Tuptuś Odkrywca to najbardziej nowatorskie przedsięwzięcie w historii naszej placówki. Jesteśmy pierwszą placówką w Opolu, która powstała w1992 roku  w Nurcie Edukacji  Alternatywnej. Właśnie spełniło się Nasze marzenie. Od teraz, możemy z pełną mocą wykorzystać Naszą wiedzę, doświadczenie
i  mistrzowskie umiejętności  pasjonatów innowacyjnych rozwiązań oraz  uznane przez największych pedagogów
na świecie inspirujące metody wspomagania rozwoju dzieci. Nasze Królestwo Nauki i Sztuki zawsze tętniło życiem. Radość, śmiech, twórcza zabawa czy też odkrywanie z dziećmi wszystkich Cudów Świata,
to fundamentalne założenia w naszym programie wychowawczym.

 

Każdego dnia tworzymy magiczną, niezwykłą, tętniącą   życiem  przestrzeń, w której dzieci rozwijają się w tempie przekraczającym granice wyobraźni. Sprawdzajcie Nas i obserwujcie tam, gdzie pokazujemy nasze codzienne działania oraz efekty pracy z dziećmi.

 

Cały projekt  edukacyjny opiera się na rozbudzaniu zdolności, kreatywności, pomysłowości oraz rozwijaniu inteligencji wielorakich. Czynimy wszystko, co możliwe, by nasze odziaływanie stało się dla dzieci:

I-nspirujące, ponieważ  zachęcimy dziecko do rozwiazywania problemów.

N-owoczesne, bo korzystamy z pomocy Nowej generacji.

N-owatorskie, bo wykorzystujemy twórcze pomysły podczas opracowywania scenariuszy zajęć.

O-ryginalne, bo w oparte o niekonwencjonalne, twórcze metody wspomagania rozwoju dzieci.

W-szechstronne, bo zakładamy rozwój w każdej sferze; poznawczej, społecznej emocjonalnej, ruchowej, manualnej, artystycznej, intelektualnej

A-trakcyjne, bo każdy dzień jest  wspaniałą przygodą i podróżą do świata wiedzy

C-iekawe, bo poruszamy wiele wspaniałych tematów, aby zaspakajać ciekawość poznawczą dzieci

J-asne, bo angażujemy wszystkie zmysły tak, by wszystko stało się zrozumiałe.

E-lastyczne bo dostosowujemy formy, metody, działania  do wieku, możliwości, indywidualnych predyspozycji  każdego dziecka, również ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Tworzymy z pasją, by wygrać przyszłość Naszych Dzieci.

 

podpis pani basia.png
bottom of page