top of page

Projekty badawcze oparte są o metody czynne
i poszukujące. 
Dominuje w nich, zatem uczenie się

przez działania i odkrywanie. W ramach tych zajęć organizowane są liczne projekty edukacyjne, 

które mają charakter twórczych, naukowych

i badawczych zabaw.

Realizowane projekty wynikają z zainteresowań i ciekawości poznawczej przedszkolaków.

Często są połączone z wycieczkami edukacyjnymi do Planetarium, Palmiarni, Zoo lub z udziałem w wykładach i zajęciach laboratoryjnych Uczelni Wyższych.

 

Podczas takich działań dzieci mają możliowść poznawania i badania rzeczywistości w sposób bezpośredni, empiryczny. Dzięki temu w miarę zdobywania doświadczeń, działania  podejmowane w czasie zabaw badawczych, są bardziej racjonalne, w efekcie szybciej doprowadzają dziecko

do rozwiązania napotkanego problemu.

 

Poprzez zajęcia z cyklu „Akademii Małego Naukowca” dzieci mają szansę rozwinąć swoje zainteresowania badawcze oraz zdobyć elementarną wiedzę na temat zjawisk atmosferycznych, pojęcia elektrostatyki

i magnetyzmu, fizycznych właściwości ciepłego i zimnego powietrza,

a także chemicznych właściwości niektórych substancji. 

 

 

W ramach zajęć realizowane są między innymi projekty badawcze z zakresu czterech żywiołów,
małej fizyki i chemii z wykorzystaniem składników ogólnodostępnych, tak, aby dzieci mogły powtarzać eksperymenty razem z rodzicami.

Projekty badawcze

bottom of page