top of page

Program MAGIC ENGLISH STORY

Magic Englih Story, to najbardziej efektywny program  rozwijania praktycznych umiejętności językowych

małego dziecka. Pracowaliśmy nad nim przez wiele  lat, Wykorzystujemy w nim przede wszystkim własne doświadczenia i rozwiązania, ale również opieramy się na wyjątkowo efektywnych programach światowej klasy pedagogów.

Obecnie możemy poszczyć się wyjątkowymi umiejętnościami naszych wychowanków. To dlatego, z uwagi na niezwykłe rezultaty, specjalista i metodyk Naszej placówki Małgorzata Stachańczyk, została zaproszona jako ekspert do programu Dwujęzyczne Opole. To właśnie podopieczni Pani Małgosi, zdobyli Główną nagrodę za kompetencje językowe. To Ona inspiruje i roztacza metodyczną opiekę  nad Naszymi specjalistami, którzy z ogromnym sercem i pasją kontynuują realizację programu nauczania języka angielskiego oraz osiągają w pracy z dziećmi cudowne wyniki.

 

Język angielski stanowi w dzisiejszych czasach jeden z priorytetowych obszarów edukacji, także tych najwcześniejszych. Dowiedziono bowiem, że uczenie się języka obcego od najmłodszych lat daje wspaniałe efekty - dzieci rozwijają pamięć, rewelacyjnie naśladują właściwy akcent i intonację, w sposób naturalny badając i doświadczając drugiego języka. Dlatego też, warto inwestować w naukę języka angielskiego już od najmłodszych lat.

 

Posiadamy niezwykle bogaty arsenał doświadczeń oraz wiele sukcesów. A obecnie całą wiedzę wykorzystamy
w Naszym Żłobku Tuptuś Odkrywca. Na bazie  wieloletniej praktyki powstał program, który łącząc najbardziej efektywne metody nauczania, stworzył nam ogromne możliwości rozwijania kompetencji językowych u naszych podopiecznych. Zajęcia prowadzimy poprzez fabularyzowane zabawy, dzięki czemu dzieci uczestniczą w nich z radością
i ogromnym zaangażowaniem. Zabawa, to w istocie najskuteczniejsza forma nauki. Dlatego to właśnie na niej opieramy nasze działania. Są one pełne fascynujących przygód, zapadających w pamięć piosenek i rymowanek, historyjek obrazkowych, elementów dramy, zabaw wykorzystujących metodę reagowania całym ciałem i wielozmysłowego doświadczania. Dzieci są tu aktywnymi uczestnikami, dzięki czemu jeszcze intensywniej się rozwijają.

Wiemy, jak istotną rolę odgrywa zanurzanie dzieci w języku, dlatego też język angielski towarzyszy im w trakcie codziennych czynności takich jak; zabawy, spacery czy posiłki. Nieustanie rozszerzamy zakres oddziaływania. 

Zajęcia plastyczne, teatralne i muzyczne  również prowadzimy w języku angielskim. Dzięki tym formom, dzieci mogą
w całkowicie naturalny sposób  dosłownie zanurzać się w języku i poznawać otaczający je świat. Wszystkie dzieci kochają się bawić, a atmosfera zabawy sprzyja przyswajaniu wiedzy. Radosne okrzyki Dzieci wyznaczają nam właściwy kierunek.

Wspaniałe efekty potwierdzają, że obrany przez nas kierunek jest właściwy, a zajęcia pokazowe niezmiennie zachwycają rodziców i imponują bogatym zasobem słownictwa dzieci oraz fantastycznym poziomem rozumienia ze słuchu.(sprawdzajcie nas i obserwujcie, bo nieustanie dzielimy się efektami na Naszych stronach. )

 

Osiągnięcia:

 

Dziecko:

-     posiada czynną znajomość słownictwa z ponad 20 zakresów tematycznych,

-     posiada bierną znajomość kilkuset słów i wyrażeń,

-     operuje wieloma zwrotami i wyrażeniami, właściwe stosując je w kontekście,

-     rozumie polecenia w języku angielskim i potrafi na nie właściwie zareagować,

-     nawiązuje komunikację w języku angielskim,

-     potrafi się przedstawić oraz opowiedzieć o sobie i swoich upodobaniach,

-     rozumie wiele podstawowych pytań i potrafi na nie odpowiedzieć,

-     rozumie historyjki obrazkowe, potrafi reagować na pojawiające się w ich trakcie pytania,

-     odgaduje zagadki w języku angielskim,

-     zna elementy kultury krajów angielskiego obszaru językowego,

-     śpiewa różnorodne piosenki w języku angielskim,

-     jest zaangażowane i otwarte,

-     z radością uczestniczy w zajęciach językowych,

-     prezentuje bardzo wysoki poziom rozumienia ze słuchu,

-     jest tolerancyjne i otwarte na inną kulturę oraz ciekawe świata.

bottom of page