top of page

Królestwo Małej Nutki

Królestwo Małej Nutki to program edukacji muzycznej i gry na instrumentach.

Każde dziecko jest muzykalne i potrzebuje jedynie stymulującego otoczenia, by w pełni rozwinąć swój potencjał.

Nabyta we wczesnym dzieciństwie zdolność muzycznego myślenia nie tylko sprawia, że dzieci z łatwością uczą się gry na instrumentach, ale także szybciej rozwijają kompetencje czytelnicze  i matematyczne.  Muzyka przyspiesza rozwój, wpływa na podniesienie poziomu inteligencji, dyscyplinuje,  wycisza i uspakaja. Zajęcia w naszej placówce oparte są
na nowatorskich metodach umuzykalniania niemowląt i małych dzieci prof. E .E. Gordona, Lidii Bojkowskiej,
Batti Straus oraz własnych metodach wynikających z wieloletniej praktyki w pracy z dziećmi.

bottom of page