Wiek przedszkolny jest okresem silnego rozwoju języka ojczystego. Dzieci w tym przedziale czasowym uzyskują pełna kontrolę nad prawidłową wymową, składnią i morfologią. W procesie tym dzieci wykorzystują naturalne, wrodzone zdolności uczenia się języka podczas komunikacji 

z innymi ludźmi. Te same zdolności dzieci wykorzystują podczas nauki innego języka. 

 

Zajęcia z języka niemieckiego odbywają się dwa razy w tygodniu w grupach starszych (6-latki).

Postacią przewodnią jest Gustaw, z którym dzieci uczą się rymowanek i piosenek.

Przeżywają także różne przygody. 

 

Dzieci w wieku przedszkolnym rozwijają swoje kompetencje językowe naśladując wypowiedzi dorosłych, stąd też na zajęciach nauczyciel posługuje się głównie językiem niemieckim.

 

  

Język niemiecki