top of page

Inscenizacje teatralne są istotną częścią

naszego życia przedszkolnego 

i niezwykłym pomostem między dziecięcym działaniem a literaturą piękną. 

Prezentacje sceniczne są ogromnym przedsięwzięciem i projektem artystycznym

(w przygotowanie zaangażowany jest cały zespół kadry przedszkola), są żywym dowodem

wypracowania u dzieci niezwykłych umiejętności
w wielu obszarach aktywności.

Okres poprzedzający prezentację w teatrze obfituje w codzienny kontakt ze sztuką poprzez uczestnictwo w próbach generalnych. Przedstawienia i próby do inscenizacji, są ważnym elementem

w kształtowaniu odporności emocjonalnej, wiary we własne siły, odporności psychicznej, 

a także niezwykłą formą wychowania przez sztukę. Dzieci odtwarzają ruch sceniczny i układy choreograficzne, mają świetnie wykształconą pamięć i uwagę, potrafią interpretować słowem i gestem. 

 

Potrafią wyrażać emocje, są odważne, śmiałe i pełne radości. 

Doskonale odnajdują się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała, 

są aktywne i twórcze, są spontaniczne, potrafią wyrażać całą gamę uczuć,

potrafią współdziałać w zespole, grają na instrumentach, śpiewają i tańczą.  

Inscenizacje

bottom of page