top of page

Czytelnictwo to ważna sfera w życiu dziecka, bowiem rozwija wrażliwość estetyczną,

wpływa na rozwój intelektualny, kształtuje wyobraźnię i postawę twórczą, rozwija życie emocjonalne, ma doniosłe znaczenie w dziedzinie wychowania społecznego. Czytanie podnosi nie tylko poziom rozwoju mowy ale również rozwoju procesów poznawczych, myślenia 

i strony emocjonalnej osobowości. 

Dzieci są chłonnymi odbiorcami literatury i łatwo przejmują wzory zachowań od swoich literackich ulubieńców. Jednakże lektura może oddziaływać na czytelnika dopiero po zrozumieniu treści książki.  Wówczas dokonuje się wpływ na osobowość. Im bliższe są treści lektury, tym bardziej do czytelnika trafiają, im bardziej zgodne są z przekonaniami, tym chętniej je przyjmuje. 

 

W procesie tym istotna jest także osoba, która wprowadza dziecko w świat bajek i baśni. Im większą więź dziecko odczuwa z tą osobą, tym łatwiej i lepiej przyswaja prezentowane treści i morały z nich wynikające, i przede wszystkim, rozwija swoje zainteresowania czytelnicze 

i chęć samodzielnego sięgania po książki.

 

Biorąc to pod uwagę Nasze Przedszkole ukierunkowane jest na czytelnicze spotkania z rodzicami.

Mamy pełną świadomość, że wiek przedszkolny to dla rodzica i dziecka idealny czas na wspólne czytanie. 

To czas, gdy wraz z mową pojawiają się pierwsze, czasami zaskakujące pytania, a bohaterowie ulubionych książek często „uczestniczą” w zabawach wymyślanych przez dziecko.

 

 

Czytanie kilkulatkowi to także:

 

• rozbudzanie ciekawości świata

• dalsze budowanie bogatego języka

• rozwijanie wyobraźni

• ćwiczenie koncentracji i umiejętności słuchania

• pogłębianie więzi między rodzicami i dzieckiem

• uczenie myślenia i wartości moralnych

• wspólne przeżywanie z bohaterami książek emocjonujących przygód

• wyrabianie nawyku czytania i zdobywania wiedzy

• przygotowanie do wymagań, jakie stawia nauka w szkole

 

 

Czytanie częste (najlepiej codzienne) pozwala nam zauważyć, jak stopniowo nasz mały słuchacz

coraz więcej rozumie i aktywnie wyraża swoje upodobaniaSą ksiązki, do których w tym czasie na życzenie dziecka, powracamy wielokrotnie, bo właśnie ta, a nie inna historia jest tak dla niego fascynująca.

My tego rozumieć nie musimy, wystarczy, że podążamy za pragnieniem dziecka. 

Czytamy z Rodzicami

bottom of page