top of page

Bajkolandia

- czytające Tuptusie

Umysły Naszych dzieci mogą rozwijać się jak w Zaczarowanym Ogrodzie.

To niesamowite, kiedy na co dzień doświadczamy i obserwujemy jak na naszych oczach wydarzają się cuda.

Radosny śmiech dziecka wskazuje nam właściwy kierunek.

 

Zabawy czytelnicze zaczynamy od pierwszych chwil pobytu  dziecka w żłobku.   

Każde dziecko może pokochać czytanie, bo każde posiada bezgraniczną ciekawość poznawczą.

Naturalna nauka czytania przebiega tak jak rozwój mowy, całkowicie bezboleśnie.

Systematyczna, codzienna inspiracja oraz profesjonalnie wdrażane metody z zachowaniem dwunastu zasad,

sprawiają, że dzięki wielu obserwacjom oraz kreatywnym, fabularyzowanym  zabawom, dziecko samodzielnie odszyfrowuje kod liter. Jest to nadzwyczajne osiągnięcie, możliwe do uzyskania z każdym dzieckiem.

Im wcześniej zaczynamy, tym bardziej spektakularne efekty,

a tym samym łatwiejsze przyswajanie nowych umiejętności.

Opracowane przez nasz Zespół metody rozwijają słuch, wzrok, mowę, kreatywność, pamięć fotograficzną

oraz myślenie operacyjne. Proces opanowywania umiejętności czytelniczych poprzez systematyczne,

cierpliwe oddziaływanie trwa ok dwóch lat i  w przypadku dzieci rocznych oraz dwuletnich

przypada na ich czwarty lub piąty rok życia.          

bottom of page